VMBO Veurs

In opdracht van: Stichting scholengroep Spinoza

De nieuwbouw van VMBO Veurs is een compact gebouw met een heldere vorm en een gevel vanmetselwerk die daarmee op de omgevende bebouwing reageert. De vorm en het uiterlijk van het gebouw zijn bepaald door verschillende factoren. Niet alleen de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de vorm van de kavel, maar ook het Beeldkwaliteitsplan van het gebied en de wens een optimale organisatie met korte looplijnen binnen het gebouw te realiseren, zijn van invloed geweest. Een bijkomend belangrijk aspect is het feit dat er, door de gekozen vorm van het gebouw, een optimale verhouding tussen het bouwvolume en het oppervlak van de buitenschil heerst, waarmee goed is voldaan aan de eis energiezuinig te bouwen. Doordat het bebouwde oppervlak kleiner gemaakt is dan in het stedenbouwkundige concept was voorgegeven, houdt de school daarnaast meer buitenruimte over voor een schoolplein. De gevel die met zeer gedetailleerd metselwerk is verrijkt, maakt het gebouw bijzonder maar ook deel van de stedelijke omgeving.

Terug