Heiwerk in de binnenstad

Heiwerk in de binnenstad?  Op het Leeuwenhoekkwartier te Delft wordt door ons het heiwerk verzorgd voor 11 particuliere kavels. De kavels liggen direct naast het centraal station, en grenzen aan de treintunnel. Er worden ruim 200 vibropalen geslagen, tot een lengte van ca. 29 meter diepte.

Er is vooraf een trillings- en zettingsprognose gemaakt, waarop een prorail-vergunning is verleend. Alle werkzaamheden worden nauwlettend gemonitord. Door Capelse Streekbouw is buten het heiwerk, ook de aanleg van een collectieve bouwweg, maatvoering en bouwplaatsinrichting verzorgt.

In een later stadium zal ook de betonnen fundaties, soutterainvloeren en betonwanden worden uitgevoerd.


Terug